Hem

Fördjupad utredning i en trygg och gynnsam miljö

Vi erbjuder utredning i egen lägenhet i familjehem.

Under utredningstiden skapas en bild av barnen, föräldrarna samt relationen däremellan.

Utredningen sker i en trygg och lantlig miljö med gott om plats för både barn och vuxna att trivas och öppna sig.

Familjehemmet har god insyn och möjlighet att hjälpa familjen. Dagliga skattningar och ständig tillsyn är en naturlig del av det dagliga arbetet. Familjehemmet stöttar familjen praktiskt och kan vid behov erbjuda tillsyn dygnet runt.

Till boendet kopplas ett utredningsteam som träffar familjen dagligen för att utreda förmågor och behov. Utredningen tar sin utgångspunkt i de frågeställningar som socialtjänsten presenterat. Genom observationer och utredningssamtal får utredarna möjlighet att studera föräldrars omsorgsförmåga och förmåga till struktur och praktisk omsorg i vardagen. Observationerna syftar även till att bedöma barnets individuella behov av stöd i utvecklingen. Utredning om föräldrars anknytningsstil kan genomföras. Utredningen tittar också på vilka möjligheter som finns för fortsatt behandling och eventuell utformning av den. Utredningen har sin grund i anknytningsteori samt kunskaper om barns utveckling och samspel.

Utredningstid: 4 – 8 veckor.

Utredningen sammanfattas i en skriftlig rapport till placerande förvaltning.

Familjen lämnar förhoppningsvis gården med goda minnen gemenskap och naturnära upplevelser.